تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی

تماس با ما

اکچویتور برند ps automation‎

Electric Linear Actuator کد سفارش: 5433-427 مدل: PSL202.1 شرح: 230VAC/50-60Hz/8W/2,0kN/0,25 FLOWPAK DN 15-100 – Model 4 V2 – M12 320278 برند: Brand: PS Automation GmbH Electric Linear Actuator کد سفارش: 5433-401 مدل: PSL204 شرح: 230VAC/50-60Hz/18W/4,5kN/0,50 FLOWPAK DN 15-100 – Model 4 V2 – M12 برند: Brand: PS Automation GmbH