تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی

تماس با ما

رله حفاظت اضافه جریان زیمنس siemens‎

رله حفاظت اضافه جریان زیمنس Overcurrent Protection Relay Type: 7SJ8012-5EB00- 1FA0/DD Description: 115~230VAC, 60~250VDC, Iph: 1A/5A, IEE (Sensitive):0.001 to 1.6A/0.005 to 8A Brand: SIEMENS رله حفاظت اضافه جریان زیمنس Overcurrent Protection Relay Type: 7SJ8011-5EB00-1FA0/DD Description: 115~230VAC, 60~250VDC, Iph: 1A/5A, IE: 1A/5A Brand: SIEMENS رله حفاظت اضافه جریان زیمنس Overcurrent Protection Relay Relay Type: 7SJ8041-5EB00-1FQ0/CC Description: […]